Emisja zanieczyszczeń

Im więcej samochodów porusza się po naszych drogach, tym większe jest zanieczyszczenie środowiska. Związki dwutlenku węgla oraz inne nieczystości wydobywające się z rur wydechowych pozostawiają w atmosferze ziemskiej trwały ślad. Naukowcy dowodzą, iż brak emisji spalin w sposób ciągły przez kilka lat mógłby spowodować coś w rodzaju naprawy stanu atmosfery okołoziemskiej. Efekt cieplarniany ma też wpływ na pogodę, która staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, nawet w naszym klimacie, który wydaje się być jednym z najbardziej przewidywalnych i spokojnych. Czy kiedyś nasze samochody będą napędzane prądem elektrycznym lub innym napędem, który będzie można uznać za bezpieczny ? Do kiedy finanse rządzą światem, to raczej nie ma takiej możliwości. Pojazdy ekologiczne już dawno mogłyby poruszać się po naszych drogach, jednak benzyna jest jednym z najbardziej strategicznych surowców na świecie, stanowi o kondycji wielu gospodarek, nie tylko tej globalnej. W takich warunkach ciężko przewidywać, iż cokolwiek się zmieni na lepsze. Mogłoby być taniej i zdrowie dla nas, dla atmosfery, jednak sprawa nie jest taka prosta. Koncerny paliwowe mają zagwarantowane różnego rodzaju prawa i przywileje. Kontrolują też produkcję samochodów, które siłą rzeczy muszą być napędzane paliwem. Póki co z roku na rok przybywa pojazdów, motoryzacja trzyma się bardzo dobrze jako gałąź gospodarki, dlatego emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie nadal wzrastać, mimo na przykład unijnych czy światowych zapisów o ograniczeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *